โช๊คอัพ

การดูแลรถยนต์ : โช๊คอัพคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

การดูแลรถยนต์ : โช๊คอัพคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

โช๊คอัพถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งในระบบรองรับของรถยนต์ เพื่อลดแรงกระแทก ที่เกิดจากพื้นผิวของถนนที่ไม่เรียบ โดยหน้าที่พื้นฐานคือ เป็นอุปกรณ์ที่คอยควบคุม การทำงานของสปริงหรือแหนบ โดยเมื่อรถยนต์ได้รับแรงกระแทก เนื่องจากสภาพถนน

เรื่องน่ารู้ในการดูแลและตรวจเช็ค โช๊คอัพ เบื้องต้น

เรื่องน่ารู้ในการดูแลและตรวจเช็ค โช๊คอัพ เบื้องต้น

หากจะถามว่าอุปกรณ์อะไรที่ช่วยให้การขับรถเป็นไปอย่างราบรื่น หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือ โช๊คอัพ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกเวลาเราขับรถไปตามท้องถนน เวลาขับรถ ตัวโช๊คอัพจะช่วยลดการสั่นของสปริง ซึ่งจะทำให้ตัวรถยนต์เด้งขึ้นลงน้อยลงด้วย