โช๊คอัพคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

โช๊คอัพคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร