ก่อนจะซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ คุณต้องรู้อะไรบ้าง? เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอก

ก่อนจะซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ คุณต้องรู้อะไรบ้าง? เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอก

 

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์

ควรตรวจสอบทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้กำลังเครื่องยนต์รถของคุณและมีค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด แบตเตอรี่รถยนต์จะได้รับเก่าและจะไม่สามารถที่จะเก็บค่าใช้จ่ายหรือสามารถ “ดาวน์โหลด” กับกรณี แบตเตอรี่รถยนต์จะถูกปล่อยออกมาโดยไม่ตั้งใจเมื่อใครบางคนออกองค์ประกอบไฟฟ้าเช่นวิทยุในรถกับเครื่องยนต์ออก คุณจำเป็นต้องพิจารณาขนาดแอมป์ที่ใช้ของรถให้ดี และความสามารถของแบตเตอรี่สำรองในขณะที่คุณเรียนรู้วิธีการเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์

  • เรียนรู้ว่าขนาดของ แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ใช้ในรูปแบบรถบของคุณ
  • ใช้คำปรึกษาในคู่มือของรถ ใช้มักจะแสดงขนาดของแบตเตอรี่ที่คุณควรซื้อ
  • ถามพนักงานที่ดูแลรถยนต์ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่า ถึงขนาดที่ถูกต้องของแบตเตอรี่
  • เลือกขนาดที่ถูกต้องและชนิดของแบตเตอรี่สำหรับความต้องการของการขับขี่ของคุณ การรักษาและการขับรถตามสภาพภูมิอากาศและตรวจสอบคู่มือการใช้งานสำหรับขนาดทางกายภาพที่ถูกต้อง พิจารณาขนาดของกลุ่มซึ่งหมายถึงมิติภายนอกของแบตเตอรี่และการวางตำแหน่งของรถ ถ้าคุณได้รับแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กเกินไปไม่พอดีกับรถ จะไม่ปลอดภัยกับรถยนต์ของคุณ
  • อุณหภูมิที่สูง แบตเตอรี่รถยนต์ จะระเหยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่ร้อน
  • แบตเตอรี่รถยนต์ แอมป์สูงป็นสิ่งสำคัญหากพฤติกรรมการขับขี่ของคุณมีการเดินทางระยะสั้นส่วนใหญ่ทุกวันหยุดและเริ่มต้น การเดินทางระยะสั้นไม่อนุญาตให้มีเวลามากสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ แบตเตอรี่นานจะดีกว่าสามารถทนต่อการเดินทางสั้นเหล่านี้
  • มองหาแบตเตอรี่รถยนต์ ที่มีการประกันมากกว่า 6 เดือน
  • สอบถามเกี่ยวกับความจุของ แบตเตอรี่รถยนต์ ที่มีอยู่ในสต็อกสำรอง
  • ตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง แบตเตอรี่แห้ง และ แบตเตอรี่น้ำ
  • แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ดีควรมีการบำรุงรักษาที่ปิดสนิท และอยู่ในสภาพไม่ร้อน