วิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์

วิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์

การตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์
ให้คุณสังเกตุหากสตาร์ทรถยนต์พบว่าไฟหน้าไม่ติด หรือรถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งคุณจำเป็นต้องมี โวลต์มิเตอร์ เพื่อวัดไฟแบตเตอรี่รถยนต์โดยเฉพาะ หากไม่มีแนะนำว่าให้ไปที่ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อที่จะได้ให้ช่างสามารถตรวบสอบได้ถูกต้องและแม่นยำที่ถูก แต่หาก คุณมี โวลต์มิเตอร์ อยู่แล้ว คุณสามารถตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยขั้นตอน ดังนี้

  1. ดับเครื่องยนต์ 
  2. ถอดฝาครอบขั้วแบตเตอรี่บวก
  3. เชื่อมขั้วบวกโดยนำโวลต์มิเตอร์ของคุณไปเชื่อมที่ขั้วบวกของ แบตเตอรี่รถยนต์
  4.  แนบโวลต์มิเตอร์ขั้วลบไปยังขั้วลบของ แบตเตอรี่รถยนต์
  5. สตาร์ทเครื่องยนต์
  6. เช็คโวลต์มิเตอร์ หากแบตเตอรี่ของคุณอยู่ในสภาพดีแรงดันควรอยู่ระหว่าง 12.4 และ 12.7 โวลต์ การอ่านต่ำกว่า 12.4 โวลต์หมายความว่าแบตเตอรี่ของคุณจะต้องเปลี่ยน