การจั๊มแบตเตอรี่รถยนต์คืออะไร ทำไมต้องจั๊มแบตเตอรี่ ?

การจั๊มแบตเตอรี่รถยนต์คืออะไร ทำไมต้องจั๊มแบตเตอรี่ ?

เวลาขับรถบนท้องถนน ความปลอดภัยในการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด แต่บ่อยครั้งก็มักเกิดปัญหาไม่คาดคิดโดยเฉพาะปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์หมด ที่ทำให้ระบบเครื่องยนต์หยุดชะงัก และเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเร็ว ด้วยวิธีการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ หรือที่เรียกกันว่า “จั๊มแบตเตอรี่รถยนต์” เพื่อให้เกิดกำลังไฟเพียงพอที่จะทำให้ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ทำงานได้อีกครั้ง และสามารถใช้งานต่อไปได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ปัญหาของ แบตเตอรี่รถยนต์ หมดระหว่างการขับรถบนท้องถนนอาจเกิดได้จาก หลายสาเหตุ ทั้งสายต่อไดชาร์จหลวม น้ำกลั่นหมด แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพ หรือกำลังไฟของแบตเตอรี่มีไม่เพียงพอ การจั๊มแบตเตอรี่รถยนต์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่ง โดยจะต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์เสริม และต่อสายพ่วงกับรถยนต์อีกคันหนึ่งในการชาร์จไฟ เพื่อให้ระบบได้ทำงานได้อีกครั้ง หลังจากนั้นจึงต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กับร้านแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

สุดท้ายแล้วการจั๊มแบตเตอรี่รถยนต์นั้นเราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หากรู้วิธีที่ถูกต้อง แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะแบตเตอรี่รถยนต์ มีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำกรดที่มีคุณสมบัติเป็นตัวการกัดกร่อนพื้นผิว ซึ่งขณะที่แบตเตอรี่กำลังทำงานจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนสะสมในตัวแบตเตอรี่ จึงควรระวังในเรื่องประกายไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างจั๊มแบตเตอรี่ได้

26 Sep 2013
www.kiatrungsub.com