การดูแลรถยนต์ : โช๊คอัพคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

การดูแลรถยนต์ : โช๊คอัพคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

โช๊คอัพถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งในระบบรองรับของรถยนต์ เพื่อลดแรงกระแทก ที่เกิดจากพื้นผิวของถนนที่ไม่เรียบ โดยหน้าที่พื้นฐานคือ เป็นอุปกรณ์ที่คอยควบคุม การทำงานของสปริงหรือแหนบ โดยเมื่อรถยนต์ได้รับแรงกระแทก เนื่องจากสภาพถนน โช๊คอัพจะทำหน้าที่เป็นตัวหน่วง การเคลื่อนที่ขึ้นและลงของตัวถังรถยนต์ เพื่อให้รถยนต์ได้รับแรงกระแทกน้อยที่สุด และควบคุมล้อรถ ให้สัมผัสกับพื้นผิวของถนนขณะรถวิ่ง โช๊คอัพของรถยนต์โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุก สปริง หรือ แหนบ จะทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุก

 

หลักการทำงานทั่วๆไปของโช๊คอัพ

  โช๊คอัพที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นโช๊คอัพที่อาศัยหลักการทำงานด้วยระบบน้ำมันไฮดรอลิค (น้ำมันโช๊คอัพ) โดยบรรจุไว้ในภาชนะทรงกระบอก และอาศัยแรงดันของลูกสูบ อัดให้น้ำมันไฮดรอลิคไหลผ่านรูเล็ก ๆ ที่อยู่ในลูกสูบ โดยรูเล็ก ๆ เหล่านี้จะมีหน้าที่ควบคุม และจำกัดการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค เมื่อรถได้รับแรงกระเทือนบนทางที่ขรุขระ สปริงหรือแหนบของรถจะยืด และหดตัวตามจังหวะการสั่นสะเทือนของล้อรถยนต์ ดังนั้นน้ำมันไฮดรอลิคที่ไหลผ่านรูเล็ก ๆ ภายในลูกสูบจึงมีหน้าที่หน่วงเหนียว การดีดตัวอย่างรวดเร็วของสปริง หรือแหนบของรถยนต์

 

โช๊คอัพสามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 ชนิดคือ

1. โช๊คอัพแบบน้ำมัน จะทำงานโดยใช้ น้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวทำงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งการทำงานจะเกิดฟองอากาศ อาจจะทำให้ขาดช่วงในการทำงาน

   * ทำให้ขับขี่ได้ดีบนถนนทางพื้นเรียบ

   * เหมาะใช้กับงานเบา หรือ รถที่ใช้งานน้อย

   * ให้ความรู้สึกนุ่มนวลหากอยู่บนทางเรียบ

   * หากน้ำมันถูกทำให้ร้อนมาก ประสิทธิภาพการดูดซับจะลดลงทันที

 

2. โช๊คอัพแบบแก๊ส จะบรรจุแก๊สไนโตรเจนเข้าไปภายในกระบอกโช๊คอัพ เพื่อกำจัดฟองอากาศของน้ำมัน ที่เกิดขึ้นภายในโช๊คอัพ ซึ่งทำให้โช๊คอัพชนิดนี้ทำงานได้อย่างราบเรียบ

   * สามารถขับขี่บนพื้นถนนที่ขรุขระ หรือถิ่นทุรกันดารได้อย่างดีเยี่ยม

   * สามารถใช้กับงานหนัก หรือ งานที่ต้องการลุยอย่างเต็มที่

   * อายุการใช้งานมักยาวนานกว่าน้ำมัน

 11 Oct 2013
www.kiatrungsub.com