การดูแลรักษารถยนต์ง่ายๆด้วย 10 วิธี

การดูแลรักษารถยนต์ง่ายๆด้วย 10 วิธี

   การดูแลรักษารถยนต์ ถึงว่ามีความสำคัญมากต่อการบำรุงรักษาเพราะรถยนต์มีชิ้นส่วนกว่า 75,000 ชิ้นส่วน หากมีเพียงส่วนใดขัดข้องหรือเสียหาย ก็จะอาจจะทำให้เกิดอาการ รถเสีย รถสตาร์ทไม่ติด แอร์รถยนต์ไม่เย็น และอื่นๆขึ้นมาได้

จึงเป็นการดีกว่าหากเรารู้จักดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้เราขับรถอย่างปลอดภัย ด้วย 10 วิธีการดังนี้

  1. สร้างแผนการชัดเจน ว่าในหนึ่งปีเราจะเช็คสภาพรถยนต์กี่วัน อาจจะเป็นเดือนละครั้ง หรือเดือนละสองครั้งเป็นต้น
  2. ตรวจสอบ ยางรถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ ต้องเติมลมอย่าให้ขาด
  3. เช็ค น้ํามันเครื่องรถยนต์ ด้วยการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เราจะต้องคอยมั่นเติมน้ำมันทุกครั้งหากขับเกิน 3,000-3,500 ไมล์ 
  4.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกหน้าต่าง กระจกรถยนต์ และไฟต้องสะอาดไม่แตกหักหรือมีรอยแตกเล็ก ๆ โดยอาจจะต้องเข้า ศูนย์ซ่อมกระจกรถยนต์ เพื่อตรวจสอบและดูแล
  5. ตรวจเช็คระบบบรค, เข็มขัด, แบตเตอรี่รถยนต์ โดยเฉพาะระบบเบรคต้องมั่นตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเบรกสูงสุด ควรตรวจเช็คด้วยช่างในหนึ่งครั้งต่อเดือน ถ้าสังเกตเห็นปัญหาใด ๆ กับเบรกที่ใช้รถจะต้องส่งซ่อมทันที เพราะอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้นได้
  6. ทำความสะอาดภายในรถยนต์ โดยเฉพาะกลิ่น หรือเชื้อโรคต่างๆ เพราะจะส่งผลในแง่ของสุขภาพ
  7. ตรวจสอบของเหลวในชิ้นส่วนรถยนต์ อาทิเช่น น้ำมันเกียร์,น้ำมันเบรค และของเหลวอื่นๆ ควรตรวจสอบสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หากตรวจสอบไม่เป็นควรปรึกษาช่าง เพื่อถามวิธีการดูแลเหล่านี้
  8. ตรวจสอบ ไฟหน้า,ไฟท้ายรถยนต์ สัญญาณไฟหน้า,ไฟท้าย,ไฟเลี้ยวรถยนต์ ให้ดีก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
  9. เช็ค ที่ปัดน้ำฝน,กระจกรถยนต์ ให้ดีก่อนว่ามีรอยร้าว รอยแตก หรือชำรุดบ้างหรือไม่
  10. ใช้รถยนต์บ่อยๆ เพราะหากทิ้งรถยนต์ไว้นานมักจะเป็นสาเหตุทำให้ รถยนต์เสีย