การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ด้วยเทคนิคขั้นเทพ เข้าใจง่าย ทำได้จริง

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ด้วยเทคนิคขั้นเทพ เข้าใจง่าย ทำได้จริง

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ให้ถูกวิธีจะช่วยให้เราใช้งาน แบตเตอรี่รถยนต์ ได้คุ้มค่าที่สุด

ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่รถยนต์ เสมอ อย่าให้มีรอยแตกร้าว เพราะจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ไม่เก็บประจุไฟฟ้า
2. ดูแลขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ให้สะอาดเสมอ ถ้ามีคราบเกลือเกิดขึ้น ให้ทำความสะอาด
3. ตรวจสภาพของระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ทุกๆ 1 สัปดาห์
4. ตรวจเช็กระบบไฟชาร์จของอัลเตอร์เนเตอร์ ว่าระบบไฟชาร์จต่ำหรือสูงไป ถ้าต่ำไป จะมีผลทำให้กำลังไฟไม่พอใช้ในขณะสตาร์ตเครื่องยนต์ หรือถ้าสูงไปจะทำให้ น้ำกรดและน้ำกลั่นอยู่ภายในระเหยเร็วหรือเดือดเร็วได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน
5. ช่วงที่มีอากาศหนาวหรืออุณหภูมิต่ำ ประสิทธิภาพการแพร่กระจาย ของน้ำกรด และน้ำกลั่นจะด้อยลง เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟมากๆ ขณะอากาศเย็น
6. ควรศึกษาถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่และไดชาร์จ เพื่อที่จะให้วงจรการไหลของไฟฟ้าเป็นไปด้วยดี
7. ควรเติมน้ำกลั่นให้ได้ตามระดับที่กำหนด ไม่ควรเติมต่ำหรือสูงเกินไป (เติมสูงไป เป็นสาเหตุหลักทำให้ขี้เกลือขึ้นเร็ว แบตสกปรกเร็ว)