การเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ให้เหมาะกับรถยนต์ที่สุด

การเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ให้เหมาะกับรถยนต์ที่สุด

แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเก็บไฟฟ้าของรถยนต์เอาไว้ใช้เลี้ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถ การป้องกันเรื่องเหล่านี้เราจึงต้องตรวจเช็กและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อครบตามกำหนด

 

           การเลือกขนาดแอมแปร์

          ควรเลือกแบตเตอรี่รถยนต์กับแอมแปร์ให้พอดีหรือมากกว่าเท่านั้น แบตเตอรี่ที่มีขนาดแอมแปร์มากกว่า จะสามารถใช้งานได้ทนทานกว่าแบตเตอรี่ที่มีขนาดแอมแปร์น้อยกว่า (แต่แอมป์ยิ่งมากราคายิ่งสูง) ดังนี้

          รถเก๋ง เครื่อง 1200-1900 cc ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด 45-60 แอมป์

          รถเก๋ง เครื่อง 2000-3000 cc ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด 60-75 แอมป์

          รถเก๋ง เครื่อง 2000-3000 cc ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด  75 แอมป์ ขั้วจม

          รถเก๋ง เครื่อง 2800-4000 cc ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด 100 แอมป์ ขั้วจม

          รถกระบะ เครื่อง 2000-3000 cc ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด 70-90 แอมป์

 

          การเลือกประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์

   แบตเตอรี่น้ำ (กรดตะกั่ว) 

   เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถดูแลรักษารถยนต์ได้เป็นประจำและใช้รถเป็นประจำทุกวัน เพราะต้องเติมน้ำกลั่นเป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง

   ข้อดี – ราคาถูก, มีอายุการใช้งานยาวนาน

   ข้อเสีย – ต้องเติมน้ำกลั่นอยู่สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมไว

          แบตเตอรี่กึ่งแห้ง MF (maintenance free)

          ออกแบบมาเพื่อให้การสูญเสียน้ำกลั่นน้อยลง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และการคิดสูตรผสมแผ่นธาตุใหม่ผสมแคลเซียม (calcium) ทำให้การระเหยของไอกรดต่ำ ต้องเติมน้ำกลั่นบ้างตรวจเช็กอย่างน้อยครึ่งปีครั้ง)

   ข้อดี – ราคาปานกลาง, อายุการใช้งานปานกลาง

   ข้อเสีย – ต้องเติมน้ำกลั่นเป็นบางครั้ง บางคราว

 

          แบตเตอรี่แบบแห้ง SMF (Sealed Maintenance Free Car Battery)

          แบตเตอรี่แห้งที่ผลิตใช้น้ำกรด ด้วยเหตุผลทางภูมิอากาศของบ้านเราที่ค่อนข้างร้อนแต่ก็จะถูกซีลปิดไว้ไม่สามารถเติมน้ำกลั่นได้ ใช้ง่ายไม่ต้องดูแลรักษาแบตเตอรี่เลยเหมาะกับรถที่ไม่ได้ขับบ่อย

   ข้อดี – ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

   ข้อเสีย – ราคาแพง, อายุการใช้งานสั่น

         การ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นั้นสามารถยึดหลัก 2 ข้อนี้เป็นหลักในการเลือกขนาดของแบตเตอรี่รถยนต์ให้เหมาะสมกับรถที่สุด

 19 Oct 2013
www.kiatrungsub.com