ก่อนตัดสินใจ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จะต้องรู้อะไรบ้าง เรื่องนี้มีคำตอบ

ก่อนตัดสินใจ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จะต้องรู้อะไรบ้าง เรื่องนี้มีคำตอบ

การเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี่รถยนต์นั่นขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานรถยนต์ว่าต้องการเพิ่มพลังงานให้รถยนต์มากขึ้น หรือมีสภาวะการใช้งานเป็นอย่างไร หากคุณเดินทางบ่อย ด้วยความเร็วหรือความช้า เดินทางไกลหรือใกล้ ฉะนั้นต้องดูความจุแอมป์ที่ใหญ่ขึ้นจึงควรพิจารณาจากการใช้งานรถยนต์เป็นหลักดังนี้

  1.  หากรถยนต์ของคุณได้มีการติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่ และต้องใช้พลังงานมาก 
  2. แอมป์แบตเตอรี่สูงๆ ไม่ใช่ว่าดีเสมอไป ก็เพราะว่าหากเลือกแบตเตอรี่แอมป์สูง แต่การใช้งานต่ำก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แบตเสื่อมได้เร็วขึ้น
  3. ควรเลือกขนาดหรือไซส์ที่พอดีกับรถยนต์ของคุณ ไม่ควรเพิ่มหรือปรับแต่งมาก เพราะอาจจะเสียหายต่อรถยนต์ได้

สุดท้าย การเลือกขนาดแบตเตอรี่รถยนต์นั่น อยู่ที่การใช้งานของเจ้าของรถยนต์เท่านั้น ว่ามีจุดประสงค์ไว้ใช้อะไร หากไม่มีการปรับแต่งรถยนต์ หรือต้องใช้พลังงานสูงจริงๆ แนะนำว่าควรใช้ขนาดมาตราฐานตามที่ตัวรถยนต์ได้กำหนดไว้ดีที่สุด