วิธีการดูแลและบำรุงรักษาแอร์รถยนต์

วิธีการดูแลและบำรุงรักษาแอร์รถยนต์

รถยนต์นั้นประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง ระบบปรับอากาศหรือแอร์รถยนต์ คืออุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งในรถยนต์เพื่อสร้างความเย็นและระบายอากาศภายในตัวรถ การใช้งานที่ถูกต้องและการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อยืดอายุการใช้งาน เนื่องจากระบบปรับอากาศในรถยนต์ย่อมสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน โดยเฉพาะสองส่วนหลักคือ คอมเพรสเซอร์แอร์และพัดลมในคอมแอร์รถยนต์

วิธีการดูแลและบำรุงรักษาแอร์รถยนต์ 

การดูแลและบำรุงรักษาแอร์รถยนต์เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้รถยนต์ มีดังนี้

  • เริ่มใช้  เมื่อเปิดแอร์รถยนต์ครั้งแรกหากรถยังเย็นอยู่ไม่ควรเปิดแอร์จนสุด เพราะควรให้คอมแอร์รถยนต์ได้วอร์มสักพักก่อนซัก 5 นาที กล่าวคือ ควรสตาร์ทเครื่องยนต์และให้เครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิทำงานก่อนจึงเปิดสวิตซ์ระบบปรับอากาศ
  • การตั้งอุณหภูมิ ไม่ตั้งอุณหภูมิให้เย็นเกินไปเพราะจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลา
  • สวิตซ์พัดลม เปิดสวิตซ์พัดลมก่อนแล้วจึงกดสวิตซ์ระบบปรับอากาศ (A/C) เปิดไปที่ความเร็วพัดลมสูงสุดระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงลดลงไปยังความเร็วน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
  • คอล์ยเย็น หลีกเลี่ยงการใช้ น้ำหอม หรือ สเปรย์ปรับอากาศ เพราะไอระเหยของสารเคมีที่ใช้จะถูกดูดเข้าไปสะสมตัวที่ครีบเล็กๆ ของคอล์ยเย็น สารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้น ทำให้ฝุ่นผงไปจับตัวที่ครีบระบายความเย็น ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนจะลดลง คอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานมากขึ้น ให้ศูนย์บริการทำความสะอาดคอล์ยเย็นเป็นครั้งคราวเมื่อรู้สึกว่า ประสิทธิ์ภาพในการทำความเย็นของระบบปรับอากาศลดลง
  • หลังการใช้รถประจำวัน ก่อนถึงจุดหมายปลายทางประมาณ 15 นาที ปิดสวิตซ์ระบบปรับอากาศ (A/C) เปิดพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด ทั้งนี้เพื่อลดการทำงานคอมเพรสเซอร์และไล่ความชื้นออกจากคอล์ยเย็น

การบำรุงรักษาด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ ดังกล่าวเป็นประจำ อายุการใช้งานของระบบปรับอากาศในรถยนต์ก็จะยืนยาวขึ้นนั่นเอง

1 Oct 2013
www.kiatrungsub.com